Breaking News

Talak paling dibenci Allah | Rahsia , information about ISLAM

talak,bercerai
Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRI

Syeikh al-Magahri berkata: Perbuatan ila’ merupakan kemudaratan kepada ahli jahiliah. Seorang yang tidak suka isterinya dan tidak mahu isterinya berkahwin lain nescaya akan bersumpah untuk tidak mendekatinya selamanya dan meninggalkannya dalam keadaan tergantung.

Begitu juga perbuatan orang Islam pada permulaannya kemudian Allah menghilangkan kemudaratan daripada isteri-isteri tersebut dengan mengehadkan tempoh tertentu berdasarkan kemaslahatan untuk mereka. Kemudian Allah menceritakan tentang keazaman untuk bercerai.

Allah berfirman: Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak (menceraikan isteri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui. (al-Baqarah: 227)

Firman Allah s.w.t: Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak (menceraikan isteri).

Ibn Jauzi berkata: Keazaman talak bermaksud mentahqiqkannya dan ulama berselisih kepada dua pendapat:

Pertama: Jika berlalu empat bulan diberi kepadanya pilihan sama ada mahu kembali atau menceraikannya. Inilah pendapat yang diriwayatkan daripada Umar, Usman, Ali, Ibn Umar, Sahl bin Sa’d, Aisyah, Tawus, Mujahid, al-Hakam dan Abi Salih.

Abu Salih telah menghikayatkannya daripada 12 orang sahabat. Ini merupakan pendapat Malik, Syafie dan Ahmad.

Kedua: Dia tidak boleh kembali sehingga selesai empat bulan kemudian diceraikan sekalipun dia tidak berkata tentang talak. Pendapat ini terbahagi kepada dua:

Ia merupakan talak bain seperti riwayat daripada Usman, Ali, Ibn Umar, Zaid bin Thabit dan Qabisah bin Zuaib.

Ia merupakan talak raj’i seperti riwayat daripada Said bin Musayyib, Abu Bakar bin Abd Rahman dan Ibn Shubrumah.

Ibn al-Arabi sendiri berkata: Para sahabat dan tabien berselisih pendapat tentang jatuhnya talak apabila berlalunya tempoh ila’. Sedangkan mereka adalah contoh ikutan dan ahli yang mahir dalam bahasa Arab. Kalau hal ini menimbulkan kemusykilan kepada mereka, maka siapakah dalam kalangan kita yang memperoleh jawapan yang jelas daripada kepelbagaian fahaman dan alasan-alasan bahasa yang dikemukakan. Akan tetapi, jika kita campakkan sebuah timba ke dalam himpunan timba, dengan pertolongan Allah s.w.t kita akan menemui ubatnya dan kita tidak akan dihalang mendapat petunjuk apabila kita mengikut sesiapa daripada kalangan mereka.

Para ulama kami mengatakan: Firman Allah yang bermaksud: Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak, merupakan dalil bahawa apabila berlalu tempoh ila’ maka tidak perlu berlaku perpisahan suami isteri, kerana perlu diambil kira maksud dan keazaman suami.

Abu Hanifah dan sahabatnya mengatakan: Keazaman untuk melakukan talak itu dapat diketahui apabila suami tidak melakukan fai’ (rujuk) semasa tempoh yang diberikan. Para ulama kami menjawab: Berazam untuk melakukan perkara yang telah berlalu adalah mustahil, sedangkan hukum Allah s.w.t yang diturunkan setelah berlalunya tempoh itu tidak boleh dikaitkan dengan adanya keazaman daripada kita.

Bersumpah

Sebagai penjelasannya, bagi kami ayat itu bermaksud: Bagi mereka yang bersumpah untuk menjauhkan isterinya diberi tempoh empat bulan. Jika mereka kembali selepas tamat tempoh itu, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam hendak melakukan talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Bagi mereka pula ayat itu bermaksud: Bagi mereka yang bersumpah untuk menjauhkan isterinya, diberikan tempoh empat bulan. Jika mereka kembali semasa tempoh itu maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka berazam melakukan talak dengan tidak kembali semasa tempoh itu, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kedua-dua andaian ini hampir sama. Disebabkan kesamaannya, para sahabat bertawaquf (tidak menyatakan pendapat) tentangnya. Jika begini keadaannya, wajiblah kita mengambil penyelesaiannya selain daripada mereka. Ia merupakan persoalan bagaikan samudera yang bergelombang.

Penulis pernah berada di Madrasah al-Tajiah dalam satu tempoh untuk menyingkapkan kemusykilan ini melalui perdebatan, kemudian berulang alik ke Madasah al-Nizamiyyah untuk tujuan yang sama.

Kesimpulan yang diperoleh dalam kalangan para imam itu ialah para sahabat Abu Hanifah mengatakan ila’ itu adalah talak semasa jahiliah. Lantaran itu, syarak memberikan tempoh dan penangguhan, kemudian diperakuinya sebagai talak setelah tamatnya tempoh.

Kami menjawab: Itu hanya dakwaan semata-mata. Mereka mengatakan: Menolaknya juga hanya dakwaan.

Kami mengatakan: Tentang syariat umat sebelum kita, mungkin kami bersama kamu atau bersendirian dapat menerimanya sebagai syariat kita. Tetapi hukum-hakam zaman jahiliah tidak dikira. Inilah perhentian yang sangat musykil. Atas fakta inilah timbulnya bangkangan besar yang diterangkan dalam kitab-kitab al-Masail.

Antara bangkangan itu ialah terhadap hadis Aisyah yang menyebutkan: Perkahwinan pada masa dahulu boleh dilakukan dengan empat cara, tetapi Islam memperakui satu sahaja.

Para ulama kami berpendapat bahawa bersumpah untuk tidak menyetubuhi isteri adalah kemudaratan yang berlaku kepada isteri. Oleh itu, hendaklah diberikan tempoh kepada suami untuk menarik balik kemudaratan itu. Kalau dia mahu berbuat demikian maka tidak dikenakan apa-apa, tetapi kalau dia enggan maka syarak telah menarik kemudaratan itu daripada isteri, iaitu dengan cara talak. Sebagaimana diputuskan hukuman pada kemudaratan yang lain seperti alat kelamin yang terputus atau mati pucuk dan selainnya. Inilah sebaik-baik penerangan yang mampu diberi dan huraian terperincinya ada disebutkan dalam kitab al-Masail.

Firman Allah: Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui.

Maksud Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui mempunyai dua pendapat:

Pertama: Maha Mendengar tentang talaknya dan Maha Mengetahui dengan niatnya.

Kedua: Maha Mendengar bagi sumpahnya dan Maha Mengetahui dengannya.

Al-Sonhaji berkata: Jika suami tidak mahu mendatanginya, maka benar-benarlah menceraikannya, jangan mempermainkannya. Sesungguhnya Allah mendengar apa yang diucapkannya dan apa yang diniatkan dalam hati.

Al-Maghari berkata: Kesimpulannya, siapa yang bersumpah untuk meninggal daripada bersama isterinya maka ia tidak diharuskan untuk melakukannya lebih daripada empat bulan, sebaliknya jika dia bertaubat dan kembali sebelum selesai tempohnya maka tiada baginya dosa.

Sebaliknya jika ia mencukupkan tempoh tersebut maka berlaku baginya dua perkara sama ada kembali untuk hidup suami isteri atau perceraian. Hendaklah ia sentiasa muraqabah kepada Allah apa yang dipilihnya.

Iktibar Ayat

* Talak dihalalkan dalam Islam walaupun ia amat dibenci.

* Kuasa talak terletak pada tangan suami walaupun begitu tidaklah boleh digunakan sewenang-wenangnya.

* Mengithbatkan sifat Allah yang Maha Mendengar dan juga Maha Mengetahui.

* DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI ialah pensyarah Fakulti Syariah dan Undang- undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Mahu dapatkan pelbagai maklumat tips,informasi terkini dari
Rahsia Perkahwinan SECARA PERCUMA setiap hari ?
Daftarkan email anda[ di sini ]

No comments