Breaking News

Beza antara madzi dengan mani | Sex, information, stories, videos, games, free sex MALAYSIA

Beza antara madzi dengan maniBeza antara madzi dengan mani adalah sebagai berikut:

1-Bentuk dan sifatnya.
Mani lelaki berbentuk cairan pekat berwarna putih, adapun mani wanita cair
berwarna kuning. Sebagaimana disebutkan di dalam hadits Ummu Sulaim
Radhiyallahu Anha bahawad ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa
Sallam tentang seorang wanita yang bermimpi di dalam tidur sebagaimana yang dialami
kaum lelaki (mimpi basah).

Rasul SAW bersabda: Jika dia melihat keluarnya mani maka wajib mandi. Dengan malu-malu Ummu Sulaim Radhiyallahu Anha bertanya: Apakah seorang wanita juga mengalaminya (mimpi basah)?
Rasul SAW menjawab: Kalau begitu bagaimana mungkin seorang anak boleh mirip ibunya? Sesungguhnya mani lelaki itu pekat berwarna putih dan mani wanita cair berwarna kuning, siapa saja di antara keduanya yang lebih awal atau lebih dominan maka kemiripan akan condong kepadanya.
Muttafaqun Alaihi (Shahih Muslim No:469)

Dalam Syarah Shahih Muslim (III/222), berkaitan dengan sabda nabi:
Mani lelaki pekat berwarna putih, mani wanita encer berwarna kuning, Imam An-Nawawi
berkata:
Hadits ini merupakan kaedah yang sangat mulia di dalam menjelaskan bentuk
dan sifat mani. Itulah sifatnya di dalam keadaan biasa dan normal. Alim ulama
berkata: Dalam keadaan sihat mani lelaki itu berwarna putih pekat memancar
sedikit demi sedikit di saat keluar. Biasa keluar bila dikuasai dengan syahwat dan
sangat nikmat saat keluarnya. Setelah keluar dia akan merasakan lemas dan akan
mencium bau seperti bau mayang kurma, iaitu seperti bau adunan tepung. Warna
mani boleh berubah disebabkan beberapa hal di antaranya: saat sedang sakit,
maninya akan berubah cair dan kuning, atau kantung testis melemah sehingga mani
keluar tanpa dipacu oleh syahwat, atau kerana terlalu sering bersenggama
sehingga warna mani berubah merah seperti air perahan daging dan kadangkala yang
keluar adalah darah.
Beberapa ciri yang dijadikan panduan dalam mengenal mani adalah:

1-Memancar akibat dorongan syahwat disertai rasa lemah setelahnya. 2-Baunya seperti bau mayang kurma sebagaimana yang telah dijelaskan. 3-Keluarnya dengan memancar sedikit demi sedikit.

Salah satu dari ketiga ciri tersebut cukup untuk menentukan apakah yang keluar itu mani ataukah bukan. Jika tidak ditemui salah satu daripada ketiga-tiga ciri di atas maka tidak boleh dihukumi sebagai mani kerana dengan begitu hampir boleh dipastikan bahawa ia bukan mani. Ini berkaitan dengan mani lelaki. Adapun mani wanita warnanya kuning dan cair. Kadangkala warnanya putih bila kekuatannya melebihi kadar biasa.
Ada dua ciri yang jadi panduan dalam menentukan mani wanita. 1-Baunya seperti bau mani lelaki. 2-Nikmat saat mengeluarkannya dan merasakan lemah setelah itu.

Adapun madzi, hanyalah cecair lekat berwarna putih. Biasanya keluar
disebabkan mengkhayalkan hubungan intim atau terlintas keinginan berhubungan
intim. Umumnya keluar tanpa dorongan syahwat, tidak memancar dan tidak disertai
rasa lemah setelah mengeluarkannya. Keluarnya madzi biasanya dialami kaum wanita
dan kaum lelaki, namun dalam hal ini kaum wanita lebih sering mengalaminya.
Silakan lihat Syarah Shahih Muslim karangan Imam An-Nawawi III/213.

2- Hukum yang timbul kerana mengeluarkan mani atau madzi.
Orang yang mengeluarkan mani diwajibkan mandi janabah, baik maninya keluar
saat sedar kerana bersetubuh atau sebab lainnya ataupun saat tidur (mimpi
basah). Adapun orang yang mengeluarkan madzi cukup berwudhu saja.

Dalilnya riwayat Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu dia berkata:
Saya adalah seorang lelaki yang sering mengeluarkan madzi. Sayapun menyuruh
Miqdad untuk menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.
Rasulullah berkata: Cukup berwudhu saja!
Muttafaqun alaihi, matan di atas adalah riwayat Al-Bukhari.

Dalam kitab Al-Mughni (I/168) Ibnu Qudamah berkata:
Ibnul Mundzir mengatakan: Ahli ilmu bersepakat bahawa keluarnya kotoran dari
dubur, keluarnya air seni dari kemaluan, keluarnya madzi dan keluarnya angin
dari dubur menyebabkan hadas serta membatalkan wudhu�.

3- Hukum berkenaan dengan status thaharah dan status kenajisannya.
Menurut pendapat ulama yang terpilih mani statusnya suci.

Dalilnya adalah riwayat Aisyah Radhiyallahu Anha ia berkata:

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam biasanya mencuci pakaiannya yang
terkena mani baru kemudian berangkat menuju shalat dengan mengenakan pakaian
tersebut sementara aku masih boleh melihat bekas bilasan pada pakaian tersebut.
Muttafaqun alaihi.

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

Aku pernah menggesek bekas mani yang tersisa pada pakaian Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu beliau kenakan untuk shalat.

Dalam lafaz lain berbunyi:

Aku pernah menggesek mani yang mengering pada pakaian beliau dengan kuku.

Bahkan diriwayatkan secara shahih bahawa baginda membiarkannya saja mani
yang masih basah (belum mengering). Cukup beliau mengusapnya dengan batang kayu
atau sejenisnya. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Ahmad (VI/243).
Diriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwa dia berkata:

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menghilangkan bekas mani
pada pakaiannya dengan kayu idzkhir kemudian mengerjakan shalat dengan
mengenakannya. Bila mani itu mengering beliau gosok kemudian mengerjakan shalat
dengan mengenakannya.
(H.R Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahih beliau dan dinyatakan hasan oleh
Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwa I/197)

Adapun madzi statusnya najis berdasarkan hadits Ali Radhiyallahu Anhu di
atas tadi.

Dalam sebahagian riwayat disebutkan bahawa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa
Sallam memerintahkan beliau untuk mencuci zakar dan biji pelir lalu berwudhu.
Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam Al-Mushtakhrij.

Dalam kitab At-Talkhis Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata:
Sanadnya bersih tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, madzi statusnya najis
wajib mencuci zakar dan buah pelir kerana mengeluarknnya serta membatalkan
wudhu.

Status pakaian yang terkena mani dan madzi.
Menurut pendapat ulama yang menyatakan mani itu suci maka pakaian yang
terkena mani tidaklah najis.

Seseorang boleh mengerjakan shalat dengan menggunakan pakaian tersebut.

Dalam kitab Al-Mughni (I/763) Ibnu Qudamah berkata:
Dianjurkan agar menggesek mani yang melekat pada pakaian meskipun kita
telah menyatakan bahawa mani itu suci. Namun tetap sah shalat dengan mengenakan
pakaian yang terkena mani sekalipun belum digesek.
Adapun madzi, maka cukuplah dengan memercikkan air pada pakaian yang
terkena, kerana sangat menyulitkan bila harus dicuci.

Dalilnya adalah riwayat Abu Dawud dalam Sunannya dari Sahal bin Hanif
Radhiyallahu Anhu bahawa dia berkata:
Saya merasakan kesulitan yang sangat disebabkan sering mengeluarkan madzi
sehingga saya berulangkali mandi. Lalu saya tanyakan hal tersebut kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Baginda saw menjawab: Cukup bagimu
berwudhu
Wahai Rasulullah, bagaimana dengan pakaian yang terkena madzi? tanyaku
lagi.
Cukup engkau ambil seceduk air lalu percikkan tempat yang diyakini
terkena madzi jawab beliau.
H.R At-Tirmidzi, ia berkata: Hadits ini hasan shahih, kami tidak
mengetahui hadits tentang madzi dari Muhammad bin Ishaq kecuali riwayat ini.


Penulis kitab Tuhfatul Ahwadzi (I/373) berkata:
Hadits di atas merupakan dalil bahawa apabila madzi mengenai pakaian maka
cukup dipercikkan air pada bahagian yang terkena dan tidak perlu dicuci. Wallahu
alam.
Islam Tanya & Jawab
Syeikh Muhammad Sholih Al-Munajid


Mahu dapatkan pelbagai maklumat tips,informasi terkini dari
Rahsia Perkahwinan SECARA PERCUMA setiap hari ?
Daftarkan email anda[ di sini ]

No comments